کافه فکر

اروميه

فردوسی
%20 تخفیف
از منوی جذاب و محیط خوش نقش کافه فکر در ارومیه با تخفیف ویرا برگ خبر داری؟

تا به حال به این موضوع دقت کردید که همه ما در خانه و یا مهمانی ها به صورت ردیفی در کنار همدیگر می نشینیم؟!

چرا که از چشم در چشم شدن می ترسیم. گویا وقتی به همدیگر نگاه می کنیم، انتظارمان از طرف مقابل برای حرف زدن و یا پاسخ دادن بیشتر می شود.

حتی بعد از اینکه مبل ها وارد خانه هایمان شدند، سعی کردیم که به صورت ردیفی مبل ها را پشت به دیوار بچینیم.

اما در کافه نشینی قرار نیست که با هم حرف نزنیم و یا به چشم های هم خیره نشویم.

دلیلش هم شاید این باشد که آن کسی که با ما به کافه آمده است، هر کسی نیست. کسی هست که شاید دوستش داریم و یا اینکه در کنار بودنش را دوست داریم!

کافه فکر محلی دنج برای زل زدن به چشم هایی هست که روبرویت تو را می خواند.

با موسیقی ملایمی که در فضای کافه پیچیده است.

دوست داریم خاطره و یا هر چیزی که در این رابطه به ذهنتان می رسد برای ما کامنت کنید.

 

توضیحات بیشتر

تا به حال به این موضوع دقت کردید که همه ما در خانه و یا مهمانی ها به صورت ردیفی در کنار همدیگر می نشینیم؟!

چرا که از چشم در چشم شدن می ترسیم. گویا وقتی به همدیگر نگاه می کنیم، انتظارمان از طرف مقابل برای حرف زدن و یا پاسخ دادن بیشتر می شود.

حتی بعد از اینکه مبل ها وارد خانه هایمان شدند، سعی کردیم که به صورت ردیفی مبل ها را پشت به دیوار بچینیم.

اما در کافه نشینی قرار نیست که با هم حرف نزنیم و یا به چشم های هم خیره نشویم.

دلیلش هم شاید این باشد که آن کسی که با ما به کافه آمده است، هر کسی نیست. کسی هست که شاید دوستش داریم و یا اینکه در کنار بودنش را دوست داریم!

کافه فکر محلی دنج برای زل زدن به چشم هایی هست که روبرویت تو را می خواند.

با موسیقی ملایمی که در فضای کافه پیچیده است.

دوست داریم خاطره و یا هر چیزی که در این رابطه به ذهنتان می رسد برای ما کامنت کنید.

 

ما کیفیت و رضایت شما را تضمین می کنیم! چگونه؟

پرسش و پاسخ

0 پرسش