ظروف پلاستیکی در پلاسکوی ممتاز

اروميه

بهروش
%15 تخفیف
ارزانترین پلاسکوی ارومیه با ( 15 درصد تخفیف) از قیمت اصلی محصولات واقع در خیابان بهروش ارومیه نزدیک مدرس

در زمان خرید لوازم مورد نیاز خانه و آشپزخانه همیشه اولویت اول را کاربردی بودن وسیله قرار دهید؛ با یک سوال کوتاه در زمان خرید (آیا من واقعا به این وسیله نیاز دارم؟ یا آیا این محصول در آشپزخانه من کاربرد دارد؟) می توانید آشپزخانه خود را از شر تمام وسایلی که چند سال بعد از خرید هم استفاده نشده باقی می‌مانند خلاص کنید، زندگی آپارتمانی امروز دیگر جایی برای وسایل به درد نخور ندارد این وسایل به جزء اشغال فضا کاربردی ندارند و سرنوشتی جز سطل زباله در انتظار آنها نیست.

یک سری لوازم کاربردی قدیمی نیز وجود دارند که دیگر این قابلیت را ندارند که در آشپزخانه شما باشند، اگر کمی خلاقیت داشته باشید با یک جستجوی ساده اینترنتی می توانید این وسابل را به ابزار و ظروف دیگری تبدیل کنید. با تکنیک های رنگ کردن یا ادغام کردن یا حذف کردن قسمتی از وسیله، می توانید یک وسیله نو تولید کنید و عمر یک ظرف شیشه ای را که درب آن را گم کردید با رنگ کردنش افزایش دهید.

در زمان خرید دقت کنید و کامل برای خود مشخص کنید که این وسیله کی و کجا به کار شما می‌آید.

 

توضیحات بیشتر

در زمان خرید لوازم مورد نیاز خانه و آشپزخانه همیشه اولویت اول را کاربردی بودن وسیله قرار دهید؛ با یک سوال کوتاه در زمان خرید (آیا من واقعا به این وسیله نیاز دارم؟ یا آیا این محصول در آشپزخانه من کاربرد دارد؟) می توانید آشپزخانه خود را از شر تمام وسایلی که چند سال بعد از خرید هم استفاده نشده باقی می‌مانند خلاص کنید، زندگی آپارتمانی امروز دیگر جایی برای وسایل به درد نخور ندارد این وسایل به جزء اشغال فضا کاربردی ندارند و سرنوشتی جز سطل زباله در انتظار آنها نیست.

یک سری لوازم کاربردی قدیمی نیز وجود دارند که دیگر این قابلیت را ندارند که در آشپزخانه شما باشند، اگر کمی خلاقیت داشته باشید با یک جستجوی ساده اینترنتی می توانید این وسابل را به ابزار و ظروف دیگری تبدیل کنید. با تکنیک های رنگ کردن یا ادغام کردن یا حذف کردن قسمتی از وسیله، می توانید یک وسیله نو تولید کنید و عمر یک ظرف شیشه ای را که درب آن را گم کردید با رنگ کردنش افزایش دهید.

در زمان خرید دقت کنید و کامل برای خود مشخص کنید که این وسیله کی و کجا به کار شما می‌آید.

 

ما کیفیت و رضایت شما را تضمین می کنیم! چگونه؟

پرسش و پاسخ

0 پرسش