درمانگاه مریم مقدس

اروميه

8 شهریور
%20 تخفیف
تخفیف در ویزیت بیمار در درمانگاه شبانه روزی مریم مقدس واقع در

سلامتی شما آرزوی قلبی ماست، اما بیماری همیشه از دیرباز همراه ما آدم‌ها بوده و اینجا قرار هست توضیح بدیم که با احساس بیماری و ناخوشی در اولین قدم چه باید کرد؟

درمانگاه علاوه بر انجام خدمات تزریقی محلی برای تشخیص اولیه بیماری شما می باشد که بیماری‌های ساده و معمولی با تجویز دارو توسط پزشک به سادگی قابل درمان می باشد. از این رو بهتر است که در صورت احساس هررگونه ناراحتی و ناخوش احوالی در وحله اول برای تشخیص بیماری به درمانگاه مراجعه کنید.

پزشک در صورت نیاز، شما را به یک پزشک متخصص معرفی می کند و برای تشخیص بعضی از بیماری‌ها ممکن است که نیاز باشد تا از پزشک متخصص مشاوره و درمان بگیرید ولی بسیاری از بیماری‌های ساده و قابل درمان در درمانگاه قابل درمان می باشند.

توضیحات بیشتر

سلامتی شما آرزوی قلبی ماست، اما بیماری همیشه از دیرباز همراه ما آدم‌ها بوده و اینجا قرار هست توضیح بدیم که با احساس بیماری و ناخوشی در اولین قدم چه باید کرد؟

درمانگاه علاوه بر انجام خدمات تزریقی محلی برای تشخیص اولیه بیماری شما می باشد که بیماری‌های ساده و معمولی با تجویز دارو توسط پزشک به سادگی قابل درمان می باشد. از این رو بهتر است که در صورت احساس هررگونه ناراحتی و ناخوش احوالی در وحله اول برای تشخیص بیماری به درمانگاه مراجعه کنید.

پزشک در صورت نیاز، شما را به یک پزشک متخصص معرفی می کند و برای تشخیص بعضی از بیماری‌ها ممکن است که نیاز باشد تا از پزشک متخصص مشاوره و درمان بگیرید ولی بسیاری از بیماری‌های ساده و قابل درمان در درمانگاه قابل درمان می باشند.

ما کیفیت و رضایت شما را تضمین می کنیم! چگونه؟

پرسش و پاسخ

0 پرسش