امداد پرستاران امید، اعزام کادر درمانی به منزل و مراقبت های پزشکی

اروميه

حسنی
%15 تخفیف
درخواست پرستار و کمک امداد به منزل در شهر ارومیه با تخفیف ویرا برگ

اعزام کادر درمان در منزل امروزه به عنوان یک خدمات رفاهی عالی برای خانواده هایی که در منزل بیمار دارند، تبدیل شده است.

بیماران ناتوان و کهنسال توانایی مراجعات مکرر به بیمارستان و یا درمانگاه جهت تزریق و یا درمان را ندارند و از این رو برای برآوردن این نیاز موسساتی با ارائه چنین خدماتی به وجود آمدند.

امداد پرستاران امید پیشرو در زمینه ارائه خدمات درمان در منزل، این امکان را برای افراد ناتوان و همچنین هر فرد دیگری که تمایل به مراجعه حضوری نداشته باشد فراهم نموده است. با استفاده از خدمات مراقبت های پزشکی این مجموعه، تمام مراقبت های پزشکی، پرستاری از بیمار، تزریق و درمان به موقع، در منزل و توسط کادر درمانی متخصص صورت می گیرد.

کادر درمانی امداد پرستاران امید با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی، این امکان را فراهم آورده اند که بیمار در منزل خود تحت مراقبت، پرستاری و درمان قرار گیرد.

توضیحات بیشتر

اعزام کادر درمان در منزل امروزه به عنوان یک خدمات رفاهی عالی برای خانواده هایی که در منزل بیمار دارند، تبدیل شده است.

بیماران ناتوان و کهنسال توانایی مراجعات مکرر به بیمارستان و یا درمانگاه جهت تزریق و یا درمان را ندارند و از این رو برای برآوردن این نیاز موسساتی با ارائه چنین خدماتی به وجود آمدند.

امداد پرستاران امید پیشرو در زمینه ارائه خدمات درمان در منزل، این امکان را برای افراد ناتوان و همچنین هر فرد دیگری که تمایل به مراجعه حضوری نداشته باشد فراهم نموده است. با استفاده از خدمات مراقبت های پزشکی این مجموعه، تمام مراقبت های پزشکی، پرستاری از بیمار، تزریق و درمان به موقع، در منزل و توسط کادر درمانی متخصص صورت می گیرد.

کادر درمانی امداد پرستاران امید با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی، این امکان را فراهم آورده اند که بیمار در منزل خود تحت مراقبت، پرستاری و درمان قرار گیرد.

ما کیفیت و رضایت شما را تضمین می کنیم! چگونه؟

پرسش و پاسخ

0 پرسش