تماس با ویرا برگ

نشانی:

ارومیه، خیابان دانشکده، جنب دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز نوآوری و استارت آپ دانشگاه ارومیه و پارک علم و فناوری استان

ایمیل:

info@virabarg.com

تماس بگیرید:

+98 44 33448275

ما در شبکه های اجتماعی